Onze school

Het Olympia College is een openbare school voor praktijkonderwijs, PrO-VMBO, VMBO-LWOO, Entree-MBO 1 en ISK. Op onze school zitten jongeren van 12 tot en met 18 jaar die ondersteuning nodig hebben bij het leren. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Iedereen doet ertoe en wordt geaccepteerd zoals hij of zij is, onafhankelijk van achtergrond en levensovertuiging. Het Olympia College bereidt leerlingen voor om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. We houden rekening met de interesses en mogelijkheden van onze leerlingen. Elke leerling heeft namelijk talenten. We willen de talenten van onze leerlingen samen met hen ontdekken en ontwikkelen. Leerlingen krijgen dan ook veel persoonlijke aandacht. En we zorgen voor een veilige en prettige omgeving op school. Hierdoor komen leerlingen met plezier naar school en kunnen zij het beste uit zichzelf halen.

Begeleiding

Op het Olympia College worden leerlingen zo goed mogelijk begeleid. De medewerkers van onze school hebben allemaal een eigen taak in die begeleiding. Zo heeft elke leerling een heel netwerk van mensen om zich heen binnen school. Samen gaan wij ervoor het beste uit de leerling te halen. En proberen we de tijd op school zo leuk en leerzaam mogelijk te maken. Ook buiten de school zijn er verschillende mensen die ondersteuning kunnen bieden aan de leerlingen. In het onderstaande plaatje zie je een overzicht van alle verschillende begeleiders van onze leerlingen. De leerling staat centraal!

Mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor heeft regelmatig een coachingsgesprek met de leerling waarin de voortgang, wensen voor de loopbaan en toekomst worden besproken. De doelen, resultaten en voortgang van de leerling worden vastgelegd in Presentis, een leerlingvolgsysteem dat we gebruiken. De mentor is daarvoor het aanspreekpunt. Ouders en leerlingen hebben toegang tot Presentis. De mentor geeft graag uitleg als ouders dat op prijs stellen.

SCHOOLVERPLEEGKUNDIGE

Heeft een leerling vragen over zijn gezondheid? Zit een leerling niet lekker in z’n vel? Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen leerlingen met hun vragen terecht. Ze krijgen advies en ondersteuning en als het nodig is worden ze doorverwezen naar andere specialisten. Leerlingen hebben op school een gesprek met de jeugdverpleegkundige. De gesprekken gaan over gezondheid, eten, slapen, vrije tijd, gedrag en puberteit. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk.

De jeugdverpleegkundige is te bereiken via CJG Groene tuin 265 telefoon 010-4444603. Kijk voor meer informatie op www.cjgrijnmond.nl of bel met de Opvoedlijn 010-2010110.

Vertrouwenspersoon

Leerlingen kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon bij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en/of pesten. De heer Sellier is de vertrouwenspersoon op het Olympia College.

Er zijn ook externe vertrouwenspersonen:
Dhr. Paul van Lange

E-mail: paul@paulvanlange.nl
Telefoon: 06-22913174

Mevr. Jakkie Ames
E-mail: jakkie_ames@hotmail.com
Telefoon: 06-13570625

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

De schoolmaatschappelijk werker is een neutraal aanspreekpunt binnen de school. De mensen zijn in dienst van MEE en niet bij de school. Deze organisatie is gespecialiseerd in jeugdhulpverlening. De schoolmaatschappelijk werker geeft waar nodig hulp en advies aan ouders, docenten en leerlingen. Leerlingen kunnen altijd terecht bij de schoolmaatschappelijk werker voor hun vragen over alles wat hen bezighoudt. De schoolmaatschappelijk werker heeft tijd om naar de leerling te luisteren en kan tips en ideeën geven. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. De mentor van uw kind weet wanneer de schoolmaatschappelijk werker te bereiken is.

Alle medewerkers zijn bereikbaar via het telefoonnummer van de receptie op school (010-4835311)

Contact

De school is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur open.

De mentor is de eerste contactpersoon voor ouders. Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de mentor om zaken te bespreken. We verwachten wel dat de leerling ook bij dit gesprek aanwezig is. Wij praten namelijk graag met een leerling in plaats van over een leerling. 

Alle medewerkers zijn bereikbaar via het telefoonnummer van de receptie op school (010-4835311). Als de docent niet aanwezig is of in de les zit, krijgt hij altijd een melding met het verzoek om contact te zoeken met de beller. Aan de administratie kunt u wijzigingen doorgeven in naam, adres, telefoonnummer en gezinssituatie van de leerling. Geeft u dan ook aan in welke klas de leerling zit.

Belangrijke contactpersonen

Rector

MANAGEMENTTEAM:

Verbij, M.A.N.
Afdelingsleider onderbouw
Aarab, N.
Directeur

Bereikbaarheid

Bezoekadres

Olympiaweg 395 
3078 HT Rotterdam

Postadres

Olympia College
Postbus 9472
3007 AL Rotterdam

Telefoon: 010-4835311
E-mail: info@olympiacollege.nl
Bankrekening: NL66INGB0004460056

Openbaar vervoer

  • RET-tramlijnen 2, 20 en 23
  • RET-bus 70
  • op loopafstand NS-station Lombardijen

Op ret vindt u meer informatie over de bereikbaarheid van onze school met het openbaar vervoer.