Onze school

Wij zijn een openbare school voor praktijkonderwijs, PrO-vmbo, vmbo-lwoo, Entree-mbo 1 en ISK. Op onze school zitten jongeren van 12 tot en met 18 jaar die ondersteuning nodig hebben bij het leren. Leren is namelijk niet voor iedereen even makkelijk, misschien ook niet voor jou. Geeft niks.

Daarom krijg je bij ons veel persoonlijke aandacht en begeleiding. Samen met jou gaan we ontdekken waar jij heel goed in bent. En daar maken wij jou dan nog veel beter in. Hoe? Door heel veel te doen. En op het niveau dat het beste bij je past. Onze leerlingen krijgen echt onderwijs op maat.

Begeleiding

Omdat we werken met kleine klassen en een persoonlijk mentoraat, hebben we veel tijd en aandacht voor jou als persoon en voor jouw ontwikkeling. We leren je goed kennen en we gaan samen onderzoeken welke vakken en beroepen het beste bij jou passen. We bekijken ook welk niveau jij aankan. Misschien kan jij namelijk wel doorstromen naar andere vmbo-niveaus, en uiteindelijk het mbo.
Naast je docenten en je mentor zijn er ook andere personen in de school aanwezig om je te helpen als dat nodig is. Van schoolmaatschappelijk werk tot Jongerenwerk op Zuid, ze zijn aanwezig op de school om jou een duwtje in de rug te geven op weg naar je glansrijke toekomst.

Mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor heeft regelmatig een coachingsgesprek met de leerling waarin de voortgang, wensen voor de loopbaan en toekomst worden besproken. De doelen, resultaten en voortgang van de leerling worden vastgelegd in Presentis, een leerlingvolgsysteem dat we gebruiken. De mentor is daarvoor het aanspreekpunt. Ouders en leerlingen hebben toegang tot Presentis. De mentor geeft graag uitleg als ouders dat op prijs stellen.

SCHOOLVERPLEEGKUNDIGE

Heeft een leerling vragen over zijn gezondheid? Zit een leerling niet lekker in z’n vel? Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen leerlingen met hun vragen terecht. 

Ze krijgen advies en ondersteuning en als het nodig is worden ze doorverwezen naar andere specialisten. Leerlingen hebben op school een gesprek met de jeugdverpleegkundige. De gesprekken gaan over gezondheid, eten, slapen, vrije tijd, gedrag en puberteit. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk.

De jeugdverpleegkundige is te bereiken via CJG Groene tuin 265 telefoon 010-4444603. Kijk voor meer informatie op www.cjgrijnmond.nl of bel met de Opvoedlijn 010-2010110.

Vertrouwenspersoon

Leerlingen kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon bij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en/of pesten. De heer Sellier is de vertrouwenspersoon op het Olympia College.

Er zijn ook externe vertrouwenspersonen:
Dhr. Paul van Lange

E-mail: paul@paulvanlange.nl
Telefoon: 06-22913174

Mevr. Jakkie Ames
E-mail: jakkie_ames@hotmail.com
Telefoon: 06-13570625

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

De schoolmaatschappelijk werker is een neutraal aanspreekpunt binnen de school. De mensen zijn in dienst van MEE en niet bij de school. Deze organisatie is gespecialiseerd in jeugdhulpverlening. De schoolmaatschappelijk werker geeft waar nodig hulp en advies aan ouders, docenten en leerlingen. Leerlingen kunnen altijd terecht bij de schoolmaatschappelijk werker voor hun vragen over alles wat hen bezighoudt. De schoolmaatschappelijk werker heeft tijd om te luisteren en kan tips en ideeën geven. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. De mentor van uw kind weet wanneer de schoolmaatschappelijk werker te bereiken is.